Ενδοσκοπικός έλεγχος ανώτερου αναπνευστικού

Πραγματοποιείται με τη χρήση άκαμπτου (70 0, δια του στόματος φαρυγγολαρυγγοσκόπηση και δια της ρινός ρινοσκόπηση) και εύκαμπτου ενδοσκοπίου (δια της ρινός ρινο-φαρυγγο-λαρυγγοσκόπηση), με χρήση ενδοσκοπικής κάμερας και ψηφιακή καταγραφή των ευρημάτων. Η εξέταση πραγματοποιείται με ή χωρίς τοπική αναισθησία και επιτρέπει την λεπτομερή ανίχνευση παθήσεων της ανώτερης αναπνευστικής οδού (ρινός, ρινοφάρυγγα, στοματοφάρυγγα, υποφάρυγγα, λάρυγγα) σε ενήλικες και παιδιά (π.χ. έλεγχος αδενοειδών εκβλαστήσεων) και τη λήψη βιοψιών εάν κρίνεται απαραίτητο.

Με τη χρήση της εύκαμπτης ενδοσκόπησης πραγματοποιούνται επίσης

  • Δοκιμασία Muller: αποτελεί την εξέταση εκλογής για την ΩΡΛ εκτίμηση του κινδύνου ύπαρξης Συνδρόμου Αποφρακτικής Υπνικής Άπνοιας σε ασθενείς με ροχαλητό και/ή ενδείξεις απνοιών κατά των ύπνο. Αξιολογείται το ποσοστό απόφραξης σε δυο επίπεδα, σε καθιστή και ύπτια θέση.
  • Ενδοσκοπική αξιολόγηση κατάποσης (Fibreoptic Endoscopic Evaluation of Swallow-FEES), όπου εξετάζεται η καταποτική λειτουργία σε διαφόρους τύπους τροφών.