Έλεγχος παθήσεων ώτων – ακοολογικός έλεγχος

Ο ωτολογικός έλεγχος, περιλαμβάνει τη διάγνωση με τη χρήση ωτομικροσκοπίου ή /και ωτοενδοσκόπησης (παθήσεις του έξω ωτός και  μέσου ωτός).

Ο ακοολογικός έλεγχος (παθήσεις έσω ωτός) πραγματοποιείται με το τονικό ακοόγραμμα σε μονωμένο ακοομετρικό θάλαμο (μέτρηση ακουστικής ικανότητας – έλεγχος βαρηκοῒας) και το τυμπανόγραμμα (μέτρηση ακουστικής αντίστασης).

Στο ιατρείο πραγματοποιείται επίσης έλεγχος ακουστικών αντανακλαστικών και προληπτικός έλεγχος νεογνικής βαρηκoῒας με χρήση ωτοακουστικών εκπομπών (TEOAEs, DPOAEs).

Η βλάβες του έσω ωτός που σχετίζονται με το αιθουσαίο  σύστημα (διαταραχή της ισοροοπίας – ίλιγγος) διαγιγνώσκονται με την κλινική εξέταση που περιλαμβάνει ωτομικροσκόπηση, εξέταση εγκεφαλικών συζυγιών, πλήρη ακοολογικό έλεγχο (ακοόγραμμα-τυμπανόγραμμα), έλεγχο νυσταγμού με γυαλιά Frenzel και επί ενδείξεων δοκιμασίες ελέγχου παροξυσμικού ιλίγγου θέσεως. Επί θετικών δοκιμασιών πραγματοποιούνται ασκήσεις αποκατάστασης (Epley).