Υπηρεσίες

Το ιατρείο είναι κατάλληλα εξοπλισμένο για την πραγματοποίηση των εξής διαγνωστικών εξετάσεων και κατάλληλων θεραπευτικών παρεμβάσεων: