Έλεγχος παθήσεων ρινός – χρόνιας ρινοκολπίτιδας – αλλεργικής ρινίτιδας

  • Πραγματοποιείται μέσω εύκαμπτου ή άκαμπτου (300) ενδοσκοπίου.
  • Διενεργείται επί ενδείξεων έλεγχος αλλεργίας ανώτερου αναπνευστικού με διαδερμικές δοκιμασίες (skin prick tests).
  • Σχεδιασμός θεραπευτικού πλάνου με βάσει προτυποιημένα πρωτόκολλα θεραπείας και κατευθυντήριες οδηγίες (EPOS, ARIA).