Ιατρείο

Το ιατρείο της Κιαγιαδάκη Δεβόρας λειτουργεί από τον Ιούνιο του 2014 εξοπλισμένο με σύγχρονα ιατρικά διαγνωστικά μέσα.
Οι ιατρικές υπηρεσίες παρέχονται με βάσει διεθνώς αναγνωρισμένα πρωτόκολλα και κατευθυντήριες οδηγίες, στοχεύοντας στην υπεύθυνη και επιστημονικά τεκμηριωμένη αντιμετώπιση του ΩΡΛ ασθενή.